Άρθρα

November 15, 2019

ΒΗΧΑΣ

November 15, 2019

ΘΗΛΑΣΜΟΣ

November 15, 2019

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΜΩΡΟ

November 15, 2019

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΗΠΙΟΥ

November 15, 2019

ΑΣΘΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή χρόνια ασθένεια των παιδιών. Εμφανίζεται σε 1 στα 10 παιδιά. Η συχνότητα του άσθματος παγκοσμίως αυξάνεται[...]
November 15, 2019

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ

Τόσο στη βρεφική, όσο και στην παιδική ηλικία, η επαρκής ενυδάτωση του οργανισμού είναι απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών[...]
November 15, 2019

ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Με τον όρο γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) εννοούμε την άνοδο των υγρών του στομάχου στον οισοφάγο (το σωλήνα που συνδέει το στόμα με το στομάχι)[...]
November 15, 2019

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Είναι συχνό παιδογαστρεντερολογικό πρόβλημα. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η δυσκοιλιότητα αφορά ποσοστό 5-10 % των παιδιών[...]
November 15, 2019

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΤΟΝ 1ο ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ

Όσο η Ιατρική επιστήμη του 21ου αιώνα επικεντρώνεται στην πρόληψη των ασθενειών παρά στην αντιμετώπιση τους[...]